GHI CHÉP

Sự thay đổi môi trường

Trường Xanh-Sạch-Đẹp

 

Căn cứ Quyết định Số: 691/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Sở GD&ĐT về việc ban hành Tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn "Xanh – Sạch – Đẹp” .

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường THCS Tân Hòa và việc triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện xây dựng trường học " Xanh – Sạch – Đẹp” từ năm học 2015 – 2016 đến nay;

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-SGDĐT ngày 06/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp năm học 2017-2018;

Dựa theo các tiêu chuẩn và nội dung thực hiện trường Xanh, sạch, đẹp. Nhà trường tiến hành xây dựng báo cáo những nét đổi thay cơ bản mà nhà trường thực hiện được để làm cơ sở cho đoàn kiểm tra tiến hành dễ dàng thuận lợi hơn cụ thể như sau:

A /Thực trạng nhà trường:

         I.Quá trình thành lập: Trường THCS Tân Hòa là một trường  vùng sâu của Huyện Thanh Bình. thuộc Cù Lao Tây ,toạ lạc tại Ấp Tân Dinh xã Tân Hòa. Nhà trường được thành lập năm 1993 còn thiếu thốn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Nhưng đến nay nhà trường đã có một cơ ngơi khá ổn định với đầy đủ các phòng học, thư viện và phòng thiết bị, chất lượng và số lượng học sinh củng như đội ngũ giáo viên ngày càng tăng  có khả năng đáp ứng khá tốt mục tiêu giáo dục và nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài nhằm ngày càng đáp ứng tốt hơn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước củng như cho địa phương.  Năm học 2017-2018 nhà trường có đội ngũ  CB – GV - CNV là 35 người với 609 học sinh được chia ra 15 lớp trong đó khối 6 có 4 lớp; Khối 7 có 4 lớp; Khối 8 có 4 lớp; Khối 9 có 3 lớp.

           II.Số liệu phát triển nhà trường:                  

Năm học

Số lớp

Số học sinh

Tổng số GV

BGH

CNV

2014-2015

14

605

27

2

5

2015-2016

14

593

26

2

5

2016-2017

14

550

28

2

5

2017-2018

15

609

27

2

5

                   III/Cơ sở vật chất :

Mặt bằng tổng thể trường có diện tích: 3178m2

B/.Sự thay đổi:

 I.Về phòng học và các phòng chức năng:

Từ khi mới thành lập trường chỉ có 5 phòng học lợp mái ngói sử dụng cho việc dạy học và 3 phòng cây tạm dung làm nhà công vụ cho GV dạy xa nhà.

Đến năm 1994 Phòng GD&ĐT cho dỡ bỏ các phòng cây và xây mới 2 phòng học bán kiên cố.

Đến năm 1996 Phòng GD&ĐT tiếp tục cho xây mới thêm 3 phòng học bán kiên cố.

Đến năm 2000 Phòng GD&ĐT bổ sung thêm 2 phòng học lắp ghép, nhưng chi đưa vào sử dụng dạy học được 01 năm vì quấ ẩm thấp mất vệ sinh do sát với hộ dân.

Đến năm 2012 nhà trường được đầu tư xây mới dãy lầu kiên cố với 5 phòng học và 5 phòng chức năng gồm phòng TNTH môn Lý, môn Hóa, môn Sinh, phòng máy tinh và phòng học Ngoại ngữ.

Đến đầu hè năm học 2016-2017 nhà trường được đầu tư nâng cấp, sữa chữa khang trang 02 dãy phòng: Dãy 5 phòng ngói và dãy 03 phòng được xây dựng từ năm 1996. Tổng kinh phí đầu tư sữa chữa là 990.000.000 đồng

Như vậy, cho đến đầu năm học 2017-2018. Nhà trường có tổng số phòng là  22 phòng chia ra:

          + Khu học tập : 11 phòng học, 5 phòng chức năng.

          + Khu phục vụ học tập : 01 phòng thư viện, 01 phòng hoạt động Đoàn-Đội.

           +Khối hành chính quản trị gồm 05 phòng: phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, văn phòng, Y tế học đường, nhà kho.

          +Khu dạy thể dục sân đất phía sau sân trường

          +Có nhà dể xe cho giáo viên và học sinh.

          +Có khu vệ sinh cho giáo viên và học sinh.

I. Về sân chơi.

1.Sân trước

- Năm học 1989-1990 sân trường nền đất, không bằng phẳng, thường nước ngập nhất vào mùa mưa.

- Nhà trường tham mưu với Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Thanh Bình và được sự chấp thuận của Lãnh đạo cho lát sân phía trước trường bằng đal. Đưa vào sử dụng năm học 2008-2009 đến nay.

Năm 2009 trường được nhà tài trợ là quán 9999 đầu tư 02 sân cầu lông mặt sân sơn với tổng kinh phí là 30.000.000 đồng.

Năm 2016 nhà trường đầu tư xây dựng ở sân trước 01 hòn non bộ trong lòng Hồ sen rộng 20m2tổng kinh phí là 12.875.000 đồng.

2.Sân giữa 2 dãy phòng học và phòng chức năng

Từ năm 2012 trong các hạng mục xây dựng dãy lầu nhà thầu đã đầu tư bom cát nâng cấp mặt sân bằng phẳng. Nhưng do mặt sân cát nên hành lang các phòng dãy lầu thường có nhiều cát, rất dơ đặc biệt là khi trời mưa, các em thường dẫm bùn cát mang vào hành lang, lớp học rất bẩn.

Bắt đầu năm học 2017-2018 nhà trường đã đầu tư cho trán toàn bộ gần 200m2 sân giữa với tổng kinh phí 20.000.000 đồng.

3.Sân sau dãy lầu:

Trước đây không có sân mà chỉ là bãi đất hoang đầy cỏ dại tiếp cận với mép nước  bờ kênh rất thấp và rất nguy hiểm cho học sinh, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Năm 2015 nhà trường cho Kô be múc bờ bao nới rộng diện tích ra phía kênh khoảng 12m, sau đó nhà trường trồng cây Bạch đàn để giữ đất, đồng thời bom cát nâng cấp mặt nền lên cao khoảng 2m với tổng kinh phí là 31.200.000 đồng.

III. Về hàng rào.

Từ khi thành lập xung quanh trường chỉ là hàng rào tạm bằng cây xanh.

Đến năm 1999 nhà trường được đầu tư xây được 40m rào bằng xi măng và khung săt, và 01 cổng trường rộng 5m.

Đến năm 2016 được cấp kinh phí làm mới 32m rào phía trên giáp với hộ dân, tường rào kiên cố bằng xi măng và khung săt, lưới B40.

Ban Đại diện PHHS trường cũng đã hỗ trợ nhà trường làm 60m rào bằng tuyp rô xi măng, trồng trụ bê tông ở phía sau sân trường.

Đến năm 2017 được chủ công trình sữa chữa trường học làm tặng cho nhà trường 8m rào phía dưới giáp với đất thánh, tường rào kiên cố bằng xi măng và khung săt, lưới B40.

Trên đây là phần ghi chép Sự thay đổi môi trường Xanh-Sạch-Đẹp” của Trường THCS Tân Hòa từ khi mới thành lập đến nay./.

 

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GDĐT( thay b/c);

-Đoàn kiểm tra;

-Lưu: VT.